Vetenskapens villospår i verkligheter

Visserligen baseras all vetenskaps kunskap på bräckliga grunder, alltså icke tillfredsställande kunskapsnivåer, samtidigt som vi måste försöka att bygga på det vi anser säkrast möjliga kunskap samtidigt som vi bör vara medvetna om denna icke-fullständiga kunskap. Egentligen har redan Thales, Protagoras och Aristoteles beskrivit hur detta kan ske (axiomatiska konstruktioner och kritisk rationalism, i Poppers sentida formuleringar). Poppers indelning i tre världar underlättar dessutom att konkret anpassa vetenskapsteori, modeller och empiri till den gungfly som faktiskt vi, oavsett vi inser det eller ej, bygger våra vetenskapliga modeller på. avser inte här att diskutera ovan komplexitet utan fokuserar här på praktiska konsekvenser som jag anser har avgörande betydelse för utveckling av en funktionell (biopsykosocial) livsstilsmedicin; oavsett om det rör tester, utredningar, förebyggande eller åtgärdande.

Ett huvudproblem som sällan diskuteras och än mindre tas i tu med, är dagens västerländska dominerande reduktionistiska (skol)medicinska vetenskapsparadigm som inte kan hantera de individuella verkligheternas biopsykosociala-fysiska komplexitet samtidigt som österländsk holistisk medicin inte heller har kapacitet att göra det. Hår utgör verkligheten och de officiella medicinska paradigmen skilda världar. Nedan diskuterar jag enbart den reduktionistiska medicinens tillkorta kommande, ytterst grov och kort.

Att försöka observera, identifiera och förstå en människans biopsykosociala-fysiska verklighet som dessutom på alla nivåer varierar mer eller mindre över olika tidsaxlar när man använder ett elektronmikroskåp som verktyg är omöjligt, vilket kanske kan vara svårt för mikroskopiakttagaren att inse. Man måste lyfta blicken från instrumentet, vilket då blir förvirrande, ogripbart och – oroande och kanske maktlöshet utvecklas. Problemet är att ekologisk validitet saknas, d.v.s. man undersöker inte det man vill undersöka i sitt ekologiska, verkliga sammanhang.

Tror man för mycket på sin utbildning, t.ex. att medicinska tentor = att svara på frågor om “objektiv verklighet” så är det svårt att överhuvudtaget “ta in” ovan diskussion. Vad, kan du säga, skall man inte tro på det man lär sig? Vad är då en CV värd?

Ett enkelt svar är t.ex. att Newtons fysisk fungerar tillfredsställande när man t.ex. står på stegen och plockar äpplen (vår vardagsverklighet) men inte för förståelse av mer komplexa processer. Eller, att man behöver kunna slappna av respektive hur man skall analysera om man verkligen biologiskt slappnar av och vilka konsekvenser det kan få på en individs biologiska, psykologiska och sociala fodrar systemintegrerad biopsykosocial medicin (Engel, 1977, se www.biopsychosocialmedicine.com).

Skälet varför fortfarande (olika former av biopsykosocial) stress är ett växande problem (vilket det var också när jag arbetade med min doktorsavhandling 1983-1986 – Cognitive and Cardiovascular Assessment of a Multi-faceted Treatement Package of Negative Stress ) beror på grundläggande vetenskapsplattform – mikroskåpet vs “systemintegrerade bredspektrala glasögon” – det senare ett vetenskapsområde som fortfarande negligeras där enda vinnarna är läkemedelsindustrin. Varför? Jo, det är enda möjligheten för läkemedelsindustrin att överhuvudtaget accepteras inom livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem! Med en systemintegrerad biopsykosocial medicin accepteras läkemedel endast vid livshotande tillstånd eller som tillfällig simdyna när så (oberoende av läkemedelsmedicinska intressen) är väldiagnosterat!

Ovan berör alla livsstilsrelaterade sjukdomar och mentala problem – men just nu prioriterar jag för min del ADHD och högt blodtryck av flera skäl varav ett är att vi kan relativt effektivt (vetenskapligt, kliniskt och kostnadsmässigt – et senare eftersom vi inte lyckas få FoU medel) identifiera och åtgärda dessa med klinisk psykofysiologisk stressmedicinska kunskaper och metoder.

Alla stöd till ADHD fonden (se fliken) kommer att användas för att utveckla ytterst nödvändig FoU för att korrigera de medicinskt sanktionerade destruktiva processer som nu sker i vårt demokratiska samhälle!

 

Lämna ett svar