Personliga erfarenheter

ADHD och andra bokstavs diagnoser är i allmänhet endast ”grundade” ytterst otillfredsställande (diskuterar detta mer ingående på www.stressmedcenter.com) och kanske beror olika problem att hantera en del verkligheter på faktorer/saker som faktiskt individen (barnet eller den mer vuxne) inte kan rå för eftersom de utgör konsekvenser av faktorer/saker som inte själv initierat men väl kämpar för att hantera. Det rör många saker och här diskuterar jag (a) den ökade manipulationen via olika media som öser över oss där en del av oss är mer känsliga/mottagliga än andra beroende till stor del beroende på tidiga livsvillkor som vi inte kunnat ”rå för”.  Det också beror på delar i vårt sociala arv som våra föräldrar vidarebefordrar från sina föräldrar i en värld som eskalerar i komplexitet och speciellt i manipulationer framför allt från profitintressen som inte sällan destruktiva för oss själva – något som sker rakt in i hemmet sköte – där våra modeller/ideal börjar skapas!

En sak som ofta inte diskuteras är även en hypotes jag presenterade för 15 år sedan på biblioteksmässan; ”artificiellt info-virus stör en sund utvecklas i barns hjärnor” om inte barn socialt kommunicerar och läser. Evolutionärt har mänskliga delen av vår hjärna (som är verbal och sekventiell) utvecklats ”på” däggdjurs- och reptilhjärnan (som är spatial, icke-verbal) – alltså två helt olika språk som behöver ”samspelas”, t.ex. verbalisera det man ser och visualisera det som beskrivs. Detta är avgörande för en utveckling av en funktionell balans mellan olika delar i hjärnan.

Frånvaro av utveckling (t.ex. läsa eller social kommunicera) av detta leder dessutom till sämre förmåga att också hantera biologisk, psykologisk och social stress. Sannolikt är detta en av förklaringarna till de ökade uppmärksamhets- och intensitetsproblem (kallas för ADHD – disorder ..) som barn och vuxna utvecklar. Ett ytterligare problem som vi inte väl förstår är att spatiala system reagerar mycket snabbare än verbala system men så mycket förstår vi att just att resonera, fundera … utan att bli stressade är ytterst viktigt för vår utveckling och att det råder en stor variation mellan och inom individer över situationer och tid – något som inte finns med i de flesta skolläroplaner.

Till ovan kommer den extrema ökande sociokulturella belastning av all den manipulation som öser över oss från alla håll. Vår hjärna är inte konstruerad genom årmiljonerna att filtrera detta. Under senaste åren har spegelneuroner i hjärnan upptäckts, vilket bl.a. förklara begrepp som internalisering och basal social inlärning. Det förklarar ytterligare vikten av varför den nödvändiga balansen mellan olika delar i år hjärna på ett förödande sätt påverkas av manipulationer eftersom spegelneuronernas aktiviteter är omedvetna och automatiska. Det betyder att vi blir mera manipulerade än vad vi inser och förstår.

Tack vare Spegelneuroner följer gässlingar sin mamma, elefantungar lär sig ätt teknik. Generellt säkrar de reproduktion, parbildning, omvårdnad (alltså integrerad kärlek) liksom barnet vid simbassängen hoppas plötsligt i och simmar utan synbarlig träning.

Men våra spegelneuroner reagerar på likande (ibland) präglande sätt destruktiva automatisk, ej medvetna manipulation för profitintressen med resultat av överkonsumtion, översexualisering, överspelande, övervåld, …   och annan ”tillväxt” med alla dess konsekvenser …  Om detta inte kan ”ledas om” så är framtiden för våra kommande generationer inte ens dyster utan troligen obefintlig när vi betänker alla de konsekvenser som människan utsätts för.

Människor som lär sig att kritisk granska informationsprocesser (behöver ej vara beroende av utbildning men är ofta det) kan i viss mån, inte alltid eftersom påverkan är automatisk, omedveten till stora delar, värja sig. Kultur kan definieras som danande processer och alla de ökande destruktiva danande processer – många tysta, automatiska och ej medvetna – skapar avtryck som förvirrar många och undergräver livskvalitet och hälsa. Sex, våld, överkonsumtion, och läkemedelsreklamen är naivt sanktionerade av samhället – eller? Nu är kunskapen om internalisering, spegel neuroner, social learning kanske ganska ny men likaväl har de påverkas oss innan vi började förstå/upptäcka dem. Även politiker och forskare är utrustade med spegelneuroner, vilket inte alla av oss inser. Flera än jag, t.ex. Philip Zimbardo argumenterar för att vi leker med den evolutionära elden och skapar gigantiska problem utan att förstå det.

Finns det en lösning?
På personlig nivå – där vi måste börja – är det sociala media som kan sprida konstruktiva lösningar som utgör ett ljus i mörkret. Samtidigt så är destruktiva processer snabba att utnyttja. Därför behöver vi en ”golden standard” vilken vi försöker tydliggöra på vårt sätt med ”healthcreators.com” för att ha en utgångspunkt som gäller livsstilsrelaterad hälsa. Men detta behöver göras för också mer generellt med inriktning på människans överlevnad!

På samhällsnivå är det mer komplext bl.a. eftersom ingen – åtminstone jag inte kan se en – sociologisk plattform för en verklig demokrati som kan prioritera humanistiska ideella före profit, maktintressen och andra destruktiviteter för människans överlevnad och kvalitativa existens som art.

Mer text kommer – men skriv gärna kommentarer/frågor till info@stressmedicin.se

Bo von Scheele, professor, och välfungerande ”ADHD-veteran” (aldrig använt läkemedel) och initial mycket tidig PTSD men väl med dyslexi problem.