Metoder jag haft mest nytta av själv

OBS (några år gammal text som kommer att uppdateras) Personligt text där jag delvis har vetenskapligt validerat de metoder jag använt när så varit möjligt.

Som ADHD veteran så avser jag redovisa här vad jag själv haft mest nytta av – ofta dokumenterat i psykofysiologiska data (se t.ex. h ttp://stressmedicin.se/information/stressmedicin-for-alla-av-oss-alla/

Först – ADHD är en kreativ profit baserad diagnos (som mycket i DSM-V) och vi bör använda begreppet högintensiva och lågintensiva (för ADD) beteenden där oftast just biopsykosocial-kulturell stress utgör källorna.

Bakgrund:
Som musiker, förlamad i hela kroppen som värst, insåg jag att prestationsframträdanden inte var min möjliga melodi!  Men jag kämpade på i alla fall med problem som jag hoppar just nu eftersom jag avser att beskriva vad jag själv skräddarsytt utifrån den biopsykosociala stressmedicinska verktygslåda som jag vidare utvecklade (fanns redan mycket 1979 som fortfarande inte nått ut i den ”kliniska verkligheten”, se referenser på annan plats, t.ex vetenskapsflikar www.biopsychosocialmedicine.com eller www.stressmedcenter.com)
Började av en slump faktiskt vid Uppsala Universitet 1979 och disputerade 1986 (se om min avhandling på annat håll) som även innehöll en biopsykosocial manual som kunde användas t.ex. i studiecirkel med specialutbildade handledare. Försökte sedan uppmuntra samarbete mellan hälso- och sjukvården och folkrörelser/studieförbund . utan att lyckas – än.

Åtgärdsmetoder (om egen utredningar nedan)
Innan jag går in i detalj mera kan jag lugn säga att några saker som (även jag) fattade innan jag ”blev” doktor och sedermera professor var

  1. Motion (jogging i mitt fall var nödvändigt, som började med 1975 – hade jogging/motion med i min manual redan 1983) har haft en avgörande påverkan på min emotionella balans! Det förstår vi mer och mer …. men det gäller att göra det själv – vi kan inte hyra någon som gör jobbet!
  2. Andningsträning – OBS läs vad jag skriver på http://stressmedicin.se/information/andning/ och underflikar. Faktiskt var det känt tll stor del redan då att andningsträning skall vara PERSONLIGT UTFORMAD! Ej utföras kollektivt i grupper. Som tyvärr ofta görs av välmenande men okunniga hälsoinstruktörer! På t.ex. www.healthcreators.com skriver jag mera om tips m.m.
  3. Födan har jag successivt haft mer och mer nytta av. Det är ju en revolution som skett under min livstid. Här gäller både likheter hos oss alla men också individuella variationer. Samtidigt så gäller det att hitta en balans, minska successivt destruktiv föda och öka successivt konstruktiv. Om jag idag av misstag skulle få i mig t.ex. raffinerat socker, nybakat bröd så får jag sota för detta! Min fru och jag har hittat en bra modell som passar oss samtidigt som vi förstärker med D-vitamin och Synbiopotics. Visst är det mycket svårt att finna ut något som orsakar när man inte mår bra – specifik magen eller generellt negativa emotioner men det gäller inte ge upp utan lugna (sansat!) navigera och orientera själv men också diskutera och lära av andra MEN OBS alltid kritiskt granska och reflektera själv innan du fattar beslut. Detta är också min kliniska arbetsprincip genom åren i manualen ”patienten som utbildad, kompetent aktiv resurs och medarbetare i den egna rehabiliteringen”
  4. Olika former av Kognitiva Beteende Träning (föredrar träning än ordet terapi), KBT, var känt mer ingående redan på 1980-talet steg för steg. Även här gäller egenutbildning och egenaktiviteter coachade vid behov – fanns tidigt självinstruktioner och när det gäller mindfullness så har det funnits i olika former några tusen år. Igen, personligt skräddarsyende av ”visdoms prototyper”
  5. Plattformen har och är psykofysiologisk beteendemedicin (www.ipbm.se) inklusive biofeedback.  Det är effektivt att faktiskt SE hur man påverkar kritiska system som autonoma nervsystemet och cell metabolismen. Som forskare och kliniker men faktiskt också som privatperson i de mer enkla applikationerna. Att se att man kan biologiskt med egna strategier/beteenden påverka avgörande system och funktioner är en motivation som verkligen behövs för att ge järnet över tid men också för att tillgodogöra sig en växande kunskap och erfarenheter som verkligen leder till ”friskare med åren” vaneutveckling, d.v.s. att man, när man väl återfått hälsa och livskvalitet vanemässigt hälsoutvecklingen fortsätter och stabiliseras.
  6. …..

Egenutredningar
Det finns enkla metoder att kartlägga sin eget stressrelaterade tillstånd liksom också att testa sina kapaciteter att påverka negativ stress och vidareutveckla dessa. I en uppdatering av manualen i min avhandling (1986) kommer jag att presentera detta under sommaren 2017.

Tyvärr finns inte ännu dynamiska psykofysiologisk stressutredningar inklusive kapacitetsanalyser. Men de kommer eftersom effektiv utredning kan ej annars ske.

Dokumentationer kan också göras följande manualen för IBED, Individuell Biologisk Evidensbaserad Dokumentation (presenteras i uppdaterad version i samband med ovan nämna manual,

Symptom/problem m.m.
Nedan kommer text snarast (senast 1/11-17) inklusive t.ex. mardrömmar och hur man kan förändra dem. Mycket viktigt av flera skäl, b.a. eftersom sömnkvaliteten är ytterst viktig för somatisk och psykologisk hälsoutveckling och dess stabiliserande!

 

Sammanfattning
.. Mera kommer …