Mer om GABA-systemet

Det sker nu en snabb kunskapsutveckling utifrån GABA-systemet och dess funktioner och dysfunktioner, något som alltså är mycket ny kunskap men som t.ex. Benziadiazipiner verkar via. Nedan kommer mera länkar och texter efterhand under sommaren 2021

Texter att bearbeta (maskinöversättning!)
”GABA är den viktigaste hämmande signalsubstansen i centrala nervsystemet (CNS) och en av de mest rikliga signalsubstanserna hos däggdjur distribueras i de flesta delar av hjärnan och deltar i 40% av de hämmande synapserna hos vuxna ryggradsdjur. Det produceras i CNS, genom dekarboxylering av glutaminsyra, katalyserad av glutaminsyradekarboxylas (GAD).

GABA utövar sin hämmande effekt genom två typer av specifika receptorer, GABAA (jonotropa) och GABAB (metabotropa), som visar olika farmakologiska, strukturella och molekylära skillnader.

Även om GABA spelar en nyckelroll i fysiologin hos CNS modulerar olika processer, är också involverad i vissa patologier, dessutom är ett mål för flera terapeutiska läkemedel. Till exempel, GABA har viktigt engagemang i sömn cykeln reglering, och i årtionden bensodiazepiner och gaboxadol har ordinerats för behandling av sömnlöshet. Vid epilepsisjukdom föreslår de farmakologiska och genuttrycksstudierna en roll i förebyggandet av anfall genom att blockera regleringen av GABAA-receptorer med specifika antagonister. Vid depression och ångest tyder studier på förändringar i regleringen av de gener som kodar för GABA-receptorer. På samma sätt har GABA-receptorer associerats med alkoholism och premenstruellt syndrom.

Sammanfattningsvis tyder experimentella bevis på att samma subtyp av GABA-receptorer visade ett annat mönster av cellulär befolkning och subcellulärt uttryck i olika delar av hjärnan, modulera excitabiliteten och neuronal synkronisering i olika tillgivenhet patologier och villkor hos människor.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-50442021000200067

Länkar relaterade till GABA systemet
https://www.integrativepsychiatry.net/product-category/neurotransmitters/natural-gaba/
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/sleep-newzzz/201901/3-amazing-benefits-gaba