ADHD och nya möjligheter – om GABA systemet

Först; Även om GABA systemet utvecklats under många miljoner år så är vår kunskap om detta extremt viktiga neurotransmittor mycekt ny och bristfällig!

Ex. på text om GABA (Gamma Aminobutyric Acid ), här från Doctorsdata.com

Gamma Aminobutyric Acid (GABA)
– summary from report – https://www.doctorsdata.com/resources/pdfs/Neurotransmitters%20Resource%20Guide.pdf

(maskin översättning) Låg GABA kan vara förknippad med ångest, dålig impulskontroll, större depression, smärta, och minskad sömnkvalitet. Låg GABA kan ses hos individer som saknar vitamin B6. L-theanin, GABA och glutamin kan positivt påverka funktionell GABA-aktivitet, och fenibut utövar GABA-liknande effekter (experimentella modeller)

Förhöjt GABA kan bidra till koncentrationssvårigheter, minskat minne, dämpat humör och kognitiv bearbetning samt trötthet, minskad motions uthållighet, sömnighet och en oförmåga att känna sig alert. Förhöjda GABA-nivåer kan vara kompensatoriska i närvaro av förhöjda excitatoriska signalsubstanser, och kan resultera med gabapentin användning. L-theanin kan modulera effekterna av förhöjda GABA nivåer. Förhöjda GABA-nivåer kan vara förknippade med bakteriell överväxt (dvs. urinvägsinfektion eller gastrointestinal dysbios).

Nu min (ej ännu uppdaterade text) text nedan:
Kunskapen om GABA systemet är glädjande för t.ex. ADHD problematiken men också ganska ny och därför bör vi vara försiktiga och inte börja använda GABA supplement utan att noga undersöka kvaliteter och planera för stegvis testning. Varje individ har en unik profil som kan reagera olika på samma substans. Samtidigt så verkar det GABA var ytterst viktigt för den s.k. neurotransmittor balansen där GABA nedreglerar överaktiviteter i andra neurotransmittorer som t.ex. glutamat och noradrenalin (framför allt i Lcus Coeruleus).

När man betänker hur vårdslöst/ansvarslöst man använt olika läkemedel medan GABA faktiskt är förstärkning av kroppens eget centrala GABA system så kanske mina försiktighets råd ovan kan tyckas överdrivna!

Mer text kommer här …

Vad är GABA?
GABA är en gamma-aminosmörsyra (skrives även som γ-aminosmörsyra) är en signalsubstans, den största hämmande neurotransmittor hos alla däggdjurs centrala nervsystemet (CNS). Det innebär att det är en substans som binder till nervcellreceptorer och påverkar deras förmåga att ta emot, skapa eller skicka meddelanden till andra nervceller (nervceller).

Funktionellt är GABA är ytterst viktig. Brist på GABA göra att ditt centrala nervsystemet  blir överaktivt och kanske skapa/orsakar tillstånd som epilepsi, kramper, överaktiviteter, t.ex. ADHD, och humörstörningar. Å andra sidan, för mycket GABA innebär för sänkta och inte tillräckligt med hjärnaktivitet som kan leda till hypersomni eller sömnighet under dagtid. Central är alltså samsplet och balansen mellan dessa olika neurotransmittorer!

Ny forskning tyder på att GABA kan alltså vara nyckeln till att minska/förhindra olika former av anfall, humörstörningar, och attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). GABA ansågs länge inte kunna tränga in i blod – hjärnbarriären (BBB). Ny forskning visar emellertid att GABA kan penetrera BBB i små mängder, vilket ökar trovärdighet till de otaliga anekdotiska rapporter att GABA kosttillskott har lugnande inverkan på nervsystemet (från https://www.mcgill.ca/oss/article/health/gaba-supplements-glorious-gimmicky-or-just-garbage och https://www.autismparentingmagazine.com/gaba-supplements-autism/

Det finns alltså många skäl att genomföra studier av effekten av GABA supplement, men här gäller det också att undersöka noga kvaliteten i supplementen.

Mer text kommer …

Länkar (automatiskt översatta)
Minskad GABA-koncentration i attention deficit/hyperactivity disorder https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3970207/