Planering 2021-08-26

Återaktiverar förhoppningsvis nu igen ADHD-fonden i samband med att jag (Bo von Schéele) fyller 80 år.

För 30 år sedan (26/8) sprang jag ett privat maraton för att få in medel till fonden för att komma igång med nödvändig forskning som visar att läkemedel är FEL på många sätt, alltså inte lösningen på högintensitet utan även destruktiva!

Eftersom det utgör en stor inkomst källa för profitintresserade (inte bara direkt  läkemedelsindustrin) så finns det ingen forskning som visar hur centrala exitatoriska system i hjärnbalken reagerar liksom också hur man kan på helt ofarliga sätt påverka med en biopsykosocial verktygslåda där nu också kunskapen om GABA (se ADHD och nya möjligheter – om GABA systemet | ADHD fonden och framför allt Nytt verktyg för högintensiva (”ADHD”) | ADHD fonden  tillsammans med övriga biopsykosociala verktyg!

En revolution som sker i det tysta!!

ADHDfonden startade jag för att göra korrekta utredningar användande både qEEG (hjärnvågsmätningar) och alla psykofysiologiska stressparametrar inklusive kemiska sådana. Detta för att dels utveckla effektiv utredningsmetodik (som inte finns än 2021 vad jag känner till) och dels använda data för att individualisera verktygslådans skräddarsyende (som inte heller finns än 2021)!

Vi lyckades få ett bidrag från Söderhamns Swedbank stiftelse (för c 10 år sedan) för att köpa ett qEEG Lab – som vi också gjorde men sedan blev det stopp – lyckades inte få vidare forskningsanslag för att använda qEEG – övriga psykofysiologiska parametrar har vi i vårt Lab sedan 35 år flitigt använt för alla typer av stressrelaterade sjukdomar och problem!

qEEG labbet finns kvar men eftersom Stress Medicine SMAB AB är på randen av ekonomiskt obestånd så måste jag sälja det – använt i två veckor för kanske 15 000 (värde troligen över 200 000).

Detta känns som ett omöjligt misslyckande och svek mot alla högintensiva (”ADHD” kallas det officiellt – ”psykiatrisk disorder” utan neuropsykofysiologiska utredningar) som faktiskt offras på profitens altare – där okunskapen utgör dess viktigaste ”bärkraft”!!!

Skall vi ändra på detta?

Jag har just fått ny knäled och frisk från allvarlig aggressiv cancer samt på väg att utveckla även hälsa på andra svåra områden – vilket gör att jag frågar mig ”om jag ger järnet igen och försöker mig på ett halvmaraton (sprungit en del senast för 20 år sedan men också när jag fyllde 50 år utan framgång för fonden) kanske jag kan kanske en del inte tvivla på att jag (privat, kliniker och professor) menar allvar!

För gärna frågan vidare; ”vilka organisationer, föreningar, … privatpersoner är beredda att ge järnet och stödja ADHDfonden.se – med syftet att via projekt utveckla en sund utredningsmetodik som används som plattform för individualiserade åtgärdsprogram där utbildning och samarbete utgör hörnstenarna – metoden ”patient som rimligen kompetent utbildad resurs och medarbetare i sin egen rehab” (manual sedan 1990-talet jag haft i vårt kliniska arbete!

Maila info@stresssmedicin.se

Bo von Scheele, ADHD, professor med inriktning mot psykofysiologisk stressmedicin