Historia och igen satsa på framtiden – 2021 och vidare

(modifierad text 2021-08-26)

Återaktiverar nu igen ADHD-fonden.
För 30 år sedan (26/8) sprang jag ett privat maraton för att få in medel till fonden för att komma igång med nödvändig forskning som påvisar behov av ingående utredning för att göra en effektiv diagnos liksom också att individuellt skräddarsydd verktygslådan i utbildning är på alla sätt mer effektiv än destruktivt läkemedelsintag, något som alltså är enligt vårt paradigm och kliniska erfarenhet inte lösningen på ”högintensitet” utan dessutom även destruktivt! 

Eftersom det utgör en stor inkomst källa för profitintresserade (inte bara direkt  läkemedelsindustrin – se också fliken argument) så finns det ingen forskning som visar hur centrala exitatoriska neurotransmittorer system i hjärnbalken reagerar liksom också hur man kan på helt ofarliga effektivt sätt kan påverka med en biopsykosocial verktygslåda där nu också kunskapen om GABA (se ADHD och nya möjligheter – om GABA systemet | ADHD fonden och framför allt Nytt verktyg för högintensiva (”ADHD”) | ADHD fonden  tillsammans med övriga biopsykosociala verktyg! 

En revolution som sker i det tysta! – nedtystad? 

ADHDfonden startade jag för att göra studier om hur korrekta utredningar som användande både qEEG (hjärnvågsmätningar) och alla psykofysiologiska stressparametrar inklusive kemiska sådana samt övriga psykosociala parametrar enkelt kan göras inom hälso- och sjukvården. Detta för att dels utveckla effektiv utredningsmetodik (som inte finns än 2021 vad jag känner till) och dels använda metoder (validerade i individuella data) för att individualisera verktygslådans skräddarsyende (som inte heller finns än 2021)! 

Vi lyckades få ett bidrag från Söderhamns Swedbank stiftelse (för c 10 år sedan) för att köpa ett qEEG Lab – som vi också gjorde men sedan blev det stopp – lyckades inte få vidare forskningsanslag för att använda qEEG – övriga psykofysiologiska parametrar har vi i vårt Lab sedan 35 år flitigt använt för alla typer av stressrelaterade sjukdomar och problem! 

qEEG labbet finns kvar men eftersom Stress Medicine SMAB AB är på randen av ekonomiskt obestånd så måste jag sälja det – använt i två veckor för c 10 år sedan – för kanske 15 000 (värde troligen fortfarande över 200 000). 

Detta känns som ett omöjligt och onödigt misslyckande och svek mot alla högintensiva (”ADHD” kallas det officiellt – ”psykiatrisk disorder” utan neuropsykofysiologiska utredningar) som faktiskt offras på profitens altare – där okunskapen utgör dess viktigaste ”bärkraft”!!! 

Skall vi ändra på detta? 

Jag hade planerat att – har just fått ny knäled inopererad och dessutom frisk från allvarlig aggressiv cancer samt på väg att avveckla även ohälsa på ett annat svårt område – vilket gör att jag frågar mig om jag ger järnet igen och försöker återaktiveringen ADHDfonden.se och hoppas att vi blir flera engagerade, kan jag lämna över ledarskapet till en projektgrupp som är bättre rustade att hantera detta medan jag svarar för det jag är mest kompetent på – organisera klinisk forskning och utbildning/patient arbete i den kliniska vardagen! 

För gärna frågan vidare; ”vilka organisationer, föreningar, … privatpersoner är beredda att ge järnet och stödja ADHDfonden.se – med syftet att via projekt utveckla en sund utredningsmetodik som används som plattform för individualiserade åtgärdsprogram där utbildning och samarbete utgör hörnstenarna – metoden ”patient som rimligen kompetent utbildad resurs och medarbetare i sin egen rehab” (manual sedan 1990-talet jag haft i vårt kliniska arbete! 

Info om ovan kommer även under fliken http://adhdfonden.se/aktuellt/adhdfonden-se-aterstartar-under-hosten-2021/

Välkommen att ge synpunkter, engagera er, ….

Maila info@stresssmedicin.se
Bo von Scheele, ADHD, professor med inriktning mot psykofysiologisk stressmedicin