ADHDfonden.se återstartar under hösten 2021

Nedan kommer info om projekt/aktiviteter/ .. under hösten 2021.

Avsikten är att göra ADHDfonden.se mer känt om dess syfte/målsättning och konkreta insatser i avsikt att vända en destruktiv utvecklingen till en ”alla vinner” – avser då alla som här problem relaterade till biopsykosociala över- eller underintensiva beteenden där var och en utgör utgångspunkt i termer av kunskap/motivation/egen insatser och inte extremt ökande läkemedelsförsäljning – se t.ex. grafen under fliken ”Argument”

Mer text kommer allt här nedan!

Välkommen att ge synpunkter, engagera sig, ….
Bo von Scheele, ADHD, professor med inriktning mot psykofysiologisk stressmedicin