ADHD stress – Workshop i mars 2021

En workshop planerar i Bergvik, Söderhamn av ADHDfondens och denna hemsidas initiativtagare, Bo von Scheele. Vill redan nu flagga för den (eftersom nystart nu sker så -> den var planerad mars 2018 men flyttad fram till mars 2021)

Från hemsidan http://stressmedicin.se/tjanster/utbildning/stressmedicinsk-informator-och-instruktorsutbildning-2018/ .. där nästa workshop planeras ske den 10 mars 2018 13-17 . Få kan tyvärr beredas plats vid denna workshop.
–> Fokus är på ADHD stress, sannolikt det vanligaste förekommande orsaken till vad som vanligen kallas för ADHD – och det är inte en ”neuropsykiatrisk disorder” som vanligen diagnostiskt ej acceptabelt utrett högintensiva beteenden anses vara inom psykiatrin.

Inbjudan till workshop 10 mars 2018

Hur skall man veta vad som är vad? Det är ett av målen med denna workshop!

Innehåll: Stressmedicinsk informatörsworkshop med ADHD som huvudfokus (4 timmar) 13.00-17.00 27/1 (som för även för kliniker kan tjäna som en introduktion till området www.ipbm.se). Denna workshop kan passa både kliniker och icke—kliniker. Nästa workshop för denna grupp ser via internet.

Plats: Bergvik, Söderhamn

Stressmedicin fokuserar i huvudsak på tre delar

 1. Psykofysiologisk stress screening eller mer ingående; psykofysiologiska stressprofiltester (finns i olika varianter där den enklast visar hur/om vi dynamiskt påverkar ”stressgasen” (sympatiska nervsystemet), d.v.s. om vi kan slappna av passivt och/eller aktivt men också om vi kan påverka den över tid – alltså utvärdera vår utveckling (se nedan)!
 2. Utbildning och träning i användande av biopsykosociala verktygslåda inklusive integrerad biofeedback, där vi kan se hur vi kan se on-, eller off-line biologiska effekter och utifrån denna information kan skräddarsy våra strategier för att de skall bli så effektiva som möjligt. Vi rekommenderar utbildning och tillämpning av de stressmedicinska ”verktygen”, vid behov, genom coachning av utbildad Stressmedicinska instruktör.
 3. Psykofysiologiska utvärderingar där vi kan avläsa effekten av egeninsatser tillsamman med subjektiva och andra data.

Upplägget är planerat att använda fristående eller tillsammans med andra, ner traditionella metoder, t.ex. beteendepsykologiska, och de kan alltså även användas i icke-kliniska sammanhang arbetsplatser, skolan, idrott .. där motiverade, personligt lämpliga personer utan någon tidigare utbildning inom området eller i andra kliniskt relevanta områden kan utbilda sig och fylla viktiga funktioner inom skola, organisationer och företag.

Nedan aktuell planering för utbildningsplanen i sammanfattning. Modifieringar kommer att presenteras nedan där påverkan av utvärderingar av workshopsdeltagare utgör en viktig del!

(a) 4 timmar för Stressmedicin Informatörer (ingår också att man praktiskt kan demonstrera olika ”verktyg och instrument”)

(b) 20 timmar för Stressmedicin Instruktörer där man kan leda grupper och handleda icke-kliniskt praktiskt

(c) 60 timmar för klinisk stressmedicinsk tillämpning. Givet manualen ”patienten som utbildad, aktiv resurs i sin egen rehab” följs kan metoderna tillämpas inom de flesta medicinska-, psykologiska- och psykiatriska livsstilsområden.

-> Eftersom klinisk psykofysiologisk stressmedicin är relativt okänt i Sverige och ingen formell utbildning finns så kan det vara svårt att finna information som inte relaterar våra aktiviteter inom området.

-> Litet mera info finns alltså på http://stressmedicin.se/information/stressmedicin-for-alla-av-oss-alla/ liksom litet mer personlig information finns på http://stressmedicin.se/aktuellt/stressmedicin-fyller-30-ar/

Min avsikt är

 • att sprida information om området – såväl kliniskt och icke-kliniskt som vetenskapligt!
 • att uppmuntra alla seriösa aktiviteter inom området väl medveten om att de som kommer i kontakt med oss är intresserade men har inte tid eller energi att utbilda sig samtidigt som man arbetar full tid. Detta gäller såväl kliniker som övriga. Jobbar på en lösning för detta där ovan är ett första steg – sedan kan man påbörja en ”riktig” klinisk utbildning!
 • att uppmuntra till vidareutveckling av området på olika nivåer, t.ex. X-jobb eller avhandlingsarbeten.

OBS litet info som gäller alla workshops framöver;
-> Betala in först när du fått bekräftelse via mail att du fått plats vid workshop! betala då till p.g. Bg. 491-7662, Stress Medicine AB, som innehar F-skattsedel. Företag som betalar avgifter lägger på momsen vid betalningen.

I god tid innan workshop önskar jag att du kort svarar på följande frågor;

 1. Var har du för formell utbildning och vilken informell kompetens har du som har relevans för att du anmäler dig till workshop?
 2. Vad har du för huvudsyfte som föranleder dig att anmäla dig?
 3. Vilka teoretiska och konkreta praktiska ambitioner har du?
 4. Något övrigt du vill tillägga?

Vilka kriterier anser jag vara viktiga för att arbeta som stressmedicin instruktör?

 1. Kunna växa med uppgiften, d.v.s. ”Learning while doing while while seeing (integrerad biofeedback) … alltså läsa/jobba och praktisera med den biopsykosociala verktygslådan – läsa-tänka-testa steg för steg viket i sin tur kräver motivation och energi.
 2. Vara engagerad och intresserad av att hjälpa andra genom att lyssna, informera, coacha och motivera. Att testa själv och ha nytta av kunskaperna och praktiken man själv förmedlar är viktigt samtidigt som man inte försöker få att andra att använda verktygen på det sätt man själv gör – alltså stödja och uppmuntra skräddarsyende av verktygen utifrån individuella möjligheter och behov.
 3. Ta ekonomiskt egenansvar för sitt arbete och följa det etiska och praktiska riktlinjer som jag formulerar där just respekt, ödmjukhet och välvilja utgör hörnstenar men också att inte lova orealistiska resultat och vara ansvarsfull när man analysera, tolkar och rapporterar psykofysiologiska data från olika tester till kunder/patienter.

Ovan är i inte något som jag tror utgör ett problem för er som anmäler er men det bör formuleras. Om någon känner osäkerhet om kraven ovan så maila mig så får vi mer ingående diskutera vad som kan anses problematiskt!

För mig är Hippokrates ed (dock inte bokstavligt men väl andemeningen. Detta rimmar också väl med min kliniska inriktning; Patienten som utbildad, aktiv resurs i sin egen rehabilitering” se http://stressmedicin.se/

Ge gärna synpunkter på ovan – men också förslag på (innehåll, fokus, struktur) olika nivåer, inriktningar och FoU!

Bo von Scheele
Uppdaterat 1  februari 2018