Aktuellt

Återaktiverar nu (sommaren 2021) denna hemsida efter många års inaktivitet pga ohälsa som hindrat mig att arbeta med detta ytterst angelägna (som jag anser) projekt!
Nytt just nu
1. Är ffa http://adhdfonden.se/aktuellt/planering-2021-08-26/ 
2. Testar lägga adhdfonden.se på min facebook sida (som normalt är inaktiv) – tveksam men testar just nu

Mer text kommer
  

Tidigare text
På denna sida just nu

1. Om kritik av ”ADHD marknaden” – se mer kritik se underflikar här och  http://stressmedicin.se/projekt/adhd/ och http://stressmedcenter.com/projekt/adhd

2. Flera projekt och utbildningar är under planering

Eftersom vi inte lyckats få “normal” FoU finansiering så har all verksamhet skett helt ideellt tills fonden har medel att finansiera angelägna projekt.

Flera projekt och utbildningar är under planering, vilket betyder att vi också behöver människor som engagerar sig på olika sätt. Detta gäller på alla nivåer där just nu kanske de icke – professionella är viktigast. Eftersom våra expertkunskaper fortfarande vilar på bristfälliga kunskaper inte bara om ADHD utan också generellt om människans komplexa biologiska, psykologiska – neurologiska och sociala system så bör vi på ett ödmjuk och icke-profitinriktat sätt finna konstruktiva medicinska och praktiska vägar framåt där just utveckling av samband mellan biopsykosocial stress (se t.ex. www.biopsychosocialmedicine.com) och olika former av mer eller mindre hög-låg intensiva beteenden (som nu benämns ADHD) identifieras, diagnostiseras, förebyggs och åtgärdas.

Eftersom det är stora variationer inom och mellan individer så bör metoderna vara individanpassade, vilket inte föreligger inom traditionella medicinen i dag utan ytterst undantagsvis. Även av detta skälet blir diagnoser inte korrekta. Eftersom ingen nämnbar forskning skett för att identifiera stress som orsak till högintensiva beteenden (ADHD), vilket är det mest sannolika orsaken så är detta ytterst angeläget att genomföra, speciellt som det inte alls är komplicerat. Vi har en screeningmetod som kan göras i skolan och hemmen efter en kort workshop (2-4 timmar).  När vi konstaterar att stressrelaterade skäl inte kan identifieras så bör en korrekt neurofysiologisk undersökning ske. Visar sådan test att beuropsykiatrisk disorder (en ADHD diagnos är en neuropsykiatrisk disorder diagnos utan att i de allra flesta fall korrekt utredning inte skett) föreligger först då kan läkemedel diskuteras, annars inte efter de kan maskera skälen till högintensivt stressbeteenden,genom att tillfälligt påverka symptomen, viket alltså inte bara är fel utan på sikt skadligt.

Eftersom psykofysiologisk stressmedicinska metoder finns sedan länge och är enkla, kostnadseffektiva att genomföra finns det inga skäl att inte göra detta. Ett problem enbart för läkemedelsindustrin är att när stressrelaterade orsaker identifieras bör absolut inte läkemedel användas, övriga är vinnare, givet stressmedicinska biopsykosociala verktyg kan erbjudas, och då helst i skolan eftersom enbart i mycket komplexa fall utgör det ett stressmedicinskt klniskt problem.

Aktuellt -info om workshops under 2019 kommer snarast här

På G vidare
1. ADHD – bl. a. utveckling av psykofysiologisk stressmedicinskt mätsystem och protokoll för ADHD. Frånvaro av extern finansiering gör dock att processen inte sker snabbt som vore önskvärt. Vid www.aapb.org mötet i Baltimore 2012 diskuterade vi pågående projektplanering – A biopsychosocial stress medicine model for ADHD
2. En neuro- och biofeedback workshop planeras preliminärt i maj 2019
3. I november 2019 planeras en internationell minikonferens med ”ADHD och biopsykosocial medicin” med speciellt fokus ADHD

Mer info kommer snart här

 

 

Lämna ett svar