Huvudsyftet med ADHD foden

Huvudsyftet med uppstart av ADHD fonden är att försöka rädda barn och vuxna från stämplande, ej väl underbyggda diagnoser! Ett initiativ av professor Bo von Scheele, Svenskt Center för Stressmedicin – www.stresssmedcenter.com. 

(Nedan kompletterar och kanske något överlappar huvudfokus beskrivningen på hemsidans första sida) 

Att diagnostisera ADHD som en neuropsykiatrisk disorder (vanligen med felaktig ”läkemedels”-förskrivning) avser (även fler än) jag är ett ofattbart och obegripligt övergrepp där humanism verkar vara ett okänt begrepp från de som anser sig vara experter. Ett övergrepp med olika komplexa konsekvenser som uppenbarligen bara får fortsätta i vårt demokratiska samhälle. Se mer kritiska uppfattningar på andra håll på denna hemsida. Min egen kliniska erfarenhet/uppfattning redovisas också men helt kort här; en sannolikt vanlig orsak refererar till tidig internaliserad biopsykosocial stress i närkulturen skapar brist på grundläggande trygghet (basic trust), vilket gör att högintensiva (eller dess motsats) (vane)beteende utvecklas, alltså, en brist på dynamiska balans mellan lugn och ro vs aktivitet, en form av konstant stand-by uppmärksamhet (dishabituering, där habituering utgör en fundamental kvalitet utvecklad under evolutionen från fåcelligt organismer fram till människan). Något som troligen en 5 klassare inser är basalt viktigt för funktionell hälso- och prestationsutveckling. Men det måste påvisas via empiriska studier innan makthavare förhoppningsvis ”byter fot”. När väl stressmedicinska (icke-farmakologiska men väl biopsykosocial verktygslåda, t.ex. vidareutvecklade manualen i von Scheele doktorsavhandling 1986) accepteras så kan i de flesta fall en snabb konstruktiv förändring ske genom kunskapstillämpning i form av egenaktiviteter (vid behov medelst coachning) och uppbackning i skolan (för barn) och hem utvecklas.   

Medel som investeras i ADHD fonden avses användas för verklighetsbaserad forskning utifrån dels integrerad psykofysiologisk beteendemedicinsk teknologi och metodologi för att identifiera dynamiska beteenden, framförallt autonoma nervsystemetets beteende men också cellmetabolismens som kan mätas med psykofysiologisk teknologi där individuell stressfysiologisk profil* kan identifieras. Därigenom kan även individuell kapacitet att påverka biopsykosocial stress identifiera och, vid behov, vidareutvecklas och/eller stabiliseras (se ovan om egenaktiviteter) en effektiv kapacitet att både kort- och långsiktigt påverka den!  

Vidare att via forskning påvisa det vi sett individuella belägg för, nämligen att mycket, om ej det mesta bör ske utanför det ”psykiatriska kunskapsrummet”, företrädesvis för barn i skolan av specialpedagoger men kompletterande utbildning i icke-klinisk integrerad psykofysiologisk beteendemedicin. Något som kan ske samtidigt som man arbetar 100% och har tid för familjeansvar. Utbildningen utformas så (vi har erfarenhet av detta) men först sedan vi haft möjlighet att evidensbaserad detta på både individuella och normativa nivåer medelst IBED – Individual Biobehavioral Evidens based Documentation. 

Avsikten är att i första hand genomföra pilotstudier som sedan kan utgöra grund för mer omfattande FoU ansökningar om medel, gärna till några doktorsavhandlingar!  

För synpunkter/frågor/… maila info@stressmedicin.se ärende ”ADHD fonden”  

* för mera info se www.stressmedicin.se underflikar till ”informationer” men också t.ex http://stressmedicin.se/neuro-psykofysilogiska-matsystem/cstress-matsystem/cstress-ft/ där förslag på effektivt mätsystem av sympatiska nervsystemets beteende, vilket sannolikt är det mest robusta och lätthanterliga mätsystem som mäter ”stressgasen”. cStress FT innehåller också instruktioner och träningsprogram för olika ändamål.